انتخاب اسم دختر خوب و زیبا

به دنبال یک نام دخترانه خاص و زیبا برای دختر دلبند خود هستید، نگاهی به اسامی دخترانه که بر حسب حروف الفبا برایتان آماده کرده ایم، بیندازید.

این لیست شامل اسامی دخترانه ایرانی، کردی، ترکی، عربی، فارسی و اسلامی از فرهنگ و سلیقه های متفاوت می باشد. برخی از این اسم های دخترانه نیز، از شاهنامه برگرفته شده اند.

زیبا ترین اسم های دخترانه به ترتیب حروف الفبا
اسم دختر با حرف آ
آبنوش ، آپامه ، آترا، آتری ، آترین ، آتشگون ، آتنا ، آتوسا ، آتیه ، آدا ، آدخت ، آدرینا، آدنا ، آذر ، آذربانو ، آذرچهر ، آذرگون ، آذرمینا ، آذین ، آذینگل ، آذین ، آراسته ، آراگل، آرالیا ، آرام ، آرام دخت ، آرام دل ، آرامش ، آرامیس ، آرتادخت ، آرتیستون ، آرزو ، آرشیدا ، آرمیتا ، آرمیتی ، آرمیدخت ، آرمیلا ، آرمیتا ، آریان ، آریانا ، آزادچهر ، آزاده ، آزیتا ، آژند ، آسا ، آساره ،

آسمان ، آسیمن ، آشتی ، آشنا ، آشوب ، آشیان ، آفتاب ، آفرین ، آگرین ، آلا ، آلاله ، آلکا ، آلما ، آلیس ، آلیشان ، آماندا ، آمتیس ، آمی‌تیس ، آناشید ، آناهیتا ، آنجلا ، آندیا ، آنسه ، آنیتا ، آوا ، آوین ، آوینا ، آهنگ ، آهو، آیدا ، آیسان ، آینور ، آیه ، آیدا ، آیه.

اسم دختر با حرف ب
برفین ، بَصیرا ، بُشرا ، بشارت، بِهشید ، باران ، بارلی ، بنیتا ، بهارا ، بهار، بهاران ، بهارک ، بهارگل ، بهارناز ، بهارین ، بهدیس ، بهکامه ، بیتا.

اسم دختر با حرف پ
پَرَند ، پروین، پَرَندیس ، پَرَنسا ، پَرتو ، پردیس ، پَرنیان ، پادمیرا ، پارلا ، پادینا ، پامچال ، پانیذ ، پدیده ، پرگل ، پرمون ، پروا ، پریچهر ، پریسان ، پریماه ،پیچک.

اسم دختر با حرف ت
تارا ، تَرلان، تَرنّم ، ترمه ، تَندیس ، تُرنج ، تِلما ، تاتیانا ، تامیلا ، تبسّم ، تسنیم ، ترانه ، تکتم ، تمنا، توتیا، توسکا، تیارا ، تیسا ، تینا.

اسم دختر با حرف ث
ثنا ، ثمر ، ثمره ، ثمینا ، ثمینه ، ثمین.

اسم دختر با حرف ج
جُمانه ، جانا ، جانان ، جوانه.

اسامی دخترانه زیبا و جدید

اسم دختر با حرف چ
چکامه ، چشمه ، چکاوک ، چیچک ، چیستا ، چیکا.

اسم دختر با حرف ح
حامده ، حره ، حدیث ، حدیثه ، حسنی ، حسنیه ، حسیبا ، حِلما ، حنا ، حلیا ، حورا ، حَلیا ، حنیفا ، حنیفه ، حنان ،حنانه ، حوریا.

اسم دختر با حرف خ
خَضرا ، خاطِره ، خاطرآسا ، خزان ، خوشین ، خزر ، خضرا ،خوردیس.

اسم دختر با حرف د
دَریا ، دُرسا ، دُرنا ، دِنا ، دایانا ، دُرین ، دل آرا ، دل آرام ، دل آسا ، دلناز ، دلنواز ، دلوین ، دنیز ،دیبا ، دینا.

اسم دختر با حرف ذ
ذَلفا

اسم دختر با حرف ر
راحل ، رافعه ، رایان ، راحیل ، رامینا ، رایحه ، رایا ، رخساره ، رخشان ، رسپینا ، رستاک ، روشان ، رَستا ، رُزا ، رزیتا ، رُکسانا ، روشنک، رُونیا ، روژیا ، روجا ، روناک ، رونیکا ، رویا ، رها ، ریحانه ، ریرا.

اسم دختر با حرف ز
زردیس ، زرگل ، زرناز ، زُلفا، زمرد ، زوفا ، زویا ، زیبا ، زیتون.

اسم دختر با حرف ژ
ژاکلین ، ژالین ، ژامک ، ژانیا ، ژرفا ، ژیکان ، ژینا ، ژیلا، ژاله ، ژینوس.

اسم دختر با حرف س
ساهره ، سالمه ، سامره ، ساجده ، ساعده ، سامیرا ، سامیه ، سابرینا ، ساتیا ، ساویز ، ساتین ، سارینا ، ساغر ، سامینا ، ساناز ، سانیا ، سایان ، ساینا ، سبا ، سپیدار ، سپینود ، سپیده ، سپیدار ، ستیلا (satila) ، سِتیا ، ستاره ، ستاک ، ستایش ، سَحرناز ، سدنا ، سَروناز ، سَروین ، سُرنا ، سلاله ، سلوا ، سلین ، سمن ، سَما ، سنا ، سندس (sandas) ، سودابه ، سوفیا ، سوگند ، سونیا ، سوره ، سوین ، سَهی ، سُها ، سیمیا ، سی گل ، سیتا ، سینره.

اسم دختر با ش
شاپرک ، شادان ، شادلی ، شادناز ، شادیا ، شارونا ، شایلی ، شایا ، شایلین ، شبنم ، شاینا ، شبدیس ، شروین ، شکوفه ، شکوفا ، شکرانه ، شکیبا ، شمسا ، شمیس ، شمیم ، شمیلا ، شوکا ، شهگل ، شهرزاد ، شیده ، شیلا ، شیما ، شیدا.

اسم دختر با ص
صَبا ، صالحه ، صهبا ، صُراحی ، صبرا ، صبورا ، صحرا ، صدف ، صنم ، صنوبر ، صوفیا ، صونا.

اسم دختر با ض
ضحی .

اسم دختر با حرف ط
طاهره ، طَراوت ، طُلوع ، طنین ، طناز ، طنان ، طهورا ، طیلا.

اسم دختر با حرف ع
عارفه ، عرفانه ، عسل ، عطرین ، عطیه ، عقیله.

اسم دختر با حرف غ
غدیره ، غَزل ، غزاله ، غزال ، غزل ناز ، غوغا ، غنچه.

اسم دختر با حرف ف
فائزه ، فائقه : فاتیما : فاطیما ، فارهه ، فاطمه ، فانیذ ، فرانک ، فریسا ، فردوس ، فرشته ، فرنیا ، فروغ ، فرانک ، فرسیما ، فرمهر ، فرناز ، فرنوشا ، فریال ، فلورا ، فصیحه ، فهیمه ، فیروزه.

اسم دخترانه با حرف ق
قاصدک ، قصیده

اسم دخترانه با حرف ک
کاترینا ، کاترین ، کارولین ، کاملیا ، امیلا، کبریا ، کتایون ، کرانه ، کردیا ، کرشمه
کلارا ، کمند ، کوثر، کیارا ، کیانا ، کیمیا.

اسم دخترانه با حرف گ
گراناز ، گل آرا ، گل آسا ، گلبرگ ، گلپونه ، گلدیس ، گلسا ، گلمهر ، گلناز ، گلنوش ، گلوریا ، گلرخ ، گلسا ، گل شید ، گلاره ، گندم ، گیسو ، گیتا ، گیتی ، گیلدا.

اسم دخترانه با حرف ل
لادن ، لاله ، لامیا ، لاریسا ، لاوین ، لبخند ، لبینا ، لعیا ، لینا ، لیا ، لیانا ، لیدا.

اسم دختر با حرف م
ماه سمین ، مائده ، ماتینا ، ماجان ، مارال ، مانلی ، مانیا ، ماریا ، مارینا ، مالیندا ، مانا ، ماندانا ، ماهک ، مایا ، مایسا ، ماهرخ ، ماهوَر، مبینا ، متینا ، محدثه ، محنا ، محیا ، محیصا ، مرسانا ، مروا ، مرسا ، مروارید ، مرسده ، مژده ، مستانه ، مستوره ، مشکات ، معینا، ملیسا ، ملیکا ، ملودی.

اسم دختر با حرف ن
نها ، نادیا ، نارینا ، نازلی ، نازیلا ، نازنین ، نارگل ، نارمیلا ، نارین ، نازان ، نافه ، نجلا ، نجوا، نرگس ، نسترن ، نسرین ، نسیم ، نعیما ، نغمه ، نکیسا ، نگار ، نگارا ، نگین ، نگینا ، نوا ، نوال ، نوبهار ، نوژان ، نوشین ، نوشاد ، نیروانا ، نیکا ، نیکتا ، نیکو ، نیلای ، نینا ، نهال ، نیایش ، نیکناز ، نیوشا .

اسم دخترانه با حرف و
وانیا ، واله ، ورونیکا ، وندا ، ونوس ، ویانا ، ویدا ، وینا.

اسم دخترانه با حرف ه
هاله: ، هانا ، هانیا ، هانیه ، هدی ، هدیه ، هستی ، هلما ، هلن ، هلنا ، هلناز ، هلیا : خورشید ، هما ، همتا ، همیلا ، هنا ، هنگامه ، هونیا ، هوران ، هورناز ، هیلا ، هیلدا.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *