تفاوت رنگ روغنی با اکرولیک

رنگ نسکافه ای از چه رنگهای درست میشه