پتینه کاری ورق طلا محمدی ۰۹۱۹۱۳۱۳۸۸۴

نقاشی بر روی کناف