نقاشی ساختمان در شمال و شرق تهران

رنگ روغنی؟نقاشی ساختمان در کرج

کنافکاری در جناح شهرک غرب(۲ )

اجرای کنیتکس در جنت آباد اشرفی اصفهانی پونک(۲ )

تزیینات ساختمانی محمدی در اندیشه مارلیک کرج

نقاشی سقف نقاشی ساختمان در شهریار

نقاشی ساختمان در ازادی اکباتان استاد معین

نمونه کارها