نمونه کارها؛ نقاشی ساختمان در تهران وکرج

نقاشی ساختمان در بهبودی جمهوری نواب

نقاشی داخل ساختمان نقاشی ساختمان در ملارد صفا دشت

نقاشی ساختمان در شمال و شرق تهران

رنگ روغنی؟نقاشی ساختمان در کرج

کنافکاری در جناح شهرک غرب(۲ )

اجرای کنیتکس در جنت آباد اشرفی اصفهانی پونک(۲ )

تزیینات ساختمانی محمدی در اندیشه مارلیک کرج