نقاشی ساختمان محمدی در تهران و کرج

رنگ آمیزی با رنگ پلاستیک نقاشی ساختمان در نازی آباد علی آباد شوش

رنگ یاسی نقاشی ساختمان در اکباتان بلوار فردوس جنت آباد