رنگ وشخصیت

زیر سازی دیوار برای نقاشی با رنگ اکرولیک

رنگ جوتن۰۹۱۹۱۳۱۳۸۸۴

رنگ یاسی

طریقه درست کردن بتونه

۹ مرحله از نقاشی ساختمان محمدی۰۹۱۹۱۳۱۳۸۸۴

مراحل اجرای رنگ پلاستیک نقاشی ساختمان محمدی۰۹۱۹۱۳۱۳۸۸۴

رنگ سال ۹۵ نقاشی ساختمان در تهرانپارس