لکه گیری دیوار در نقاشی ساختمان

لکه گیری دیوار در نقاشی ساختمان

پتینه بر روی کابینت

پتینه پشت میز تلویزیون

مزایای پتینه کاری

ما(نقاشان) چه مشکلاتی داریم؟

می توانید خودتان بتونه بسازید به شرح زیر….

پتینه کاری دیوار سقف ستونها در حیاط

نمونه کارهای امسال ما در مناطق مختلف

نمونه کارهاو طرحها

پتینه کاری سقف ۰۹۱۹۱۳۱۳۸۸۴