نقاشی ساختمان در واوان اسلامشهر عادلان

کنافکاری و درزگیری کناف در منطقه ۲۲